Priniesli sme na trh absolútnu novinku v boji proti pandémii koronavírusov komplexný program efektívneho prístupu k prevencii a liečbe COVID –19.
Vitajte na stránke
SP Service Pharma
Sme nová dynamická spoločnosť, založená v roku 2013 farmaceutmi s profesionálnymi viac ako 25-ročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Sídlo spoločnosti je v Bratislave.


Čo robíme
Hlavným strategickým cieľom činnosti spoločnosti SP Service Pharma je vývoj a výroba vlastných originálnych farmaceutických výrobkov ktoré obsahujú overené, účinné a bezpečné ingrediencie dostupné vo výrobnej ponuke, predovšetkým zo skupiny prírodných zlúčenín vo forme doplnkov výživy.


Náš koncept výskumu a vývoja
Regulačnú paradigmu pre naše výrobky sme cieleným vývojom z liekov zmenili na rovnako účinné výživové doplnky, pričom sme dosiahli porovnateľný alebo aj lepší biologicky účinok pri rovnakom zložení, ale s lepšími fyzikálnochemickými a biologickými vlastnosťami ingrediencií. Výrazne sme skrátili čas na ich výrobu, súčasne sme znížili náklady, zvýšili ich cenovú dostupnosť a skrátili čas na ich používanie. Naším cieľom je poskytovať prípravky s maximálne možnou kvalitou tak, aby mali vynikajúce vlastnosti a boli pre spotrebiteľov k dispozícii s rovnakou účinnosťou a bezpečnosťou, akú majú lieky s rovnakými zložkami.Vyrábame spoľahlivo
Naše výrobky vyrábame z prírodných, vysoko kvalitných čistených surovín, ktoré sa osvedčili ako bezpečné, s potvrdenou účinnosťou a vo svete sa bežne používajú v zdravotnej starostlivosti. Všetky zložky a zlúčeniny sú regulované smernicami FDA, EFSA a smernicami Európskej únie podporovanými WHO a uznávané poprednými odborníkmi na výživu a zdravie po celom svete.
Naše zabezpečenie kvality
Naše výrobky sú v súlade so všeobecnými európskymi regulačnými požiadavkami na správnu výrobnú prax (GMP). Vyrábame ich výhradne z ekologicky a biologicky vysoko čistých komponentov od certifikovaných dodávateľov. Výstupné finálne osvedčenia o kontrole kvality potvrdzuje laboratórium s certifikátom EÚ pre ingrediencie i hotové výrobky.


Naša odbornosť
Hoci sme sami odborne kvalifikovaní, spolupracujeme s odborníkmi v oblasti farmaceutickej technológie, farmakológie a farmakokinetiky in vitro a in vivo; primárne sa zameriavame na vlastný výskum a vývoj špecializovaných doplnkov výživy, ktoré majú jedinečné vlastnosti. V súlade s najnovšími trendmi v medzinárodnom farmaceutickom priemysle našimi výrobcami sú vždy profesionálne najvyspelejší farmaceutickí výrobcovia v Európskej únii.


Priniesli sme na trh absolútnu novinku v boji proti pandémii koronavírusov komplexný program efektívneho prístupu k prevencii a liečbe COVID –19.
Náš produktový rad
Primárne a sekundárne obaly všetkých produktov sú vyrobené v prémiovom štýle a majú najvyššie spotrebiteľské kvality a sú úplne v súlade s európskymi smernicami o registrácii (smernica EÚ 2002/46). V súčasnosti zastupujeme dve kategórie výrobkov:

#POSILNENIE IMUNITY PRI COVID 19
#CIEVNE PROBLÉMY & OPUCHY

ARTEFLU - ORIGINÁLNY SLOVENSKÝ PRODUKT

ARTEFLU - Preukázateľne originálna slovenská receptúra ako prvá registrovaná na Slovensku / UVZ SR uz 10.9.2020 pod VD/7198/2020 / aj v rámci Europskej únie, ktorá výchádza zo záverov guidlines tzv. Covid 19 protokolu AASCP ( American Academy of Stem Cells Physicians ) a klinických štúdii Nobelovou cenou oceneného artemisininu

Produkt ARTEFLU (Artemisinin + veľká 6 – tka / vit C,B6,D3, Se,Zn,jod/ ) bol vyvinutý slovenskou farmaceutickou spoločnosťou SP Service Pharma ako súčasť komplexného prístupu k manažmentu prevencie vírusových ochorení a pandemie COVID 19

Náš produktový rad
Primárne a sekundárne obaly všetkých produktov sú vyrobené v prémiovom štýle a majú najvyššie spotrebiteľské kvality a sú úplne v súlade s európskymi smernicami o registrácii (smernica EÚ 2002/46). V súčasnosti zastupujeme dve kategórie výrobkov:

#POSILNENIE IMUNITY PRI COVID 19
#CIEVNE PROBLÉMY & OPUCHY


Náš obchodný model
Poskytuje spoľahlivé spotrebiteľské vlastnosti našich výrobkov, ich inovácia a unikátne zloženie vplýva na vysoký dopyt na trhoch. Ako odborníci na vedecky podložený vývoj a výrobu, potrebujeme marketingových a obchodných partnerov, ktorí sú ochotní sprostredkovať benefity našich výrobkov na trhu. Sme pripravení na projekty B2B na partnerskom základe. Sme flexibilní a pohotovo reagujeme na aktuálne výzvy.
Náš obchodný model
Poskytuje spoľahlivé spotrebiteľské vlastnosti našich výrobkov, ich inovácia a unikátne zloženie vplýva na vysoký dopyt na trhoch. Ako odborníci na vedecky podložený vývoj a výrobu, potrebujeme marketingových a obchodných partnerov, ktorí sú ochotní sprostredkovať benefity našich výrobkov na trhu. Sme pripravení na projekty B2B na partnerskom základe. Sme flexibilní a pohotovo reagujeme na aktuálne výzvy.
Lekár / EMBA
Pharma Doctor. Assosiate Profesor. Ph.D.

Eduard Šmilňák
Vadim Belevitskiy
Ján Lučanský

Náš Tím
Zakladateľ. Generálny riaditeľ
Vedúci oddelenia rozvoja
Partner. Rozvoj Podnikania
Doktor farmácie / MBA.
+ 421 905 264 692
smilnak@sp-servicepharma.com
Generálny riaditeľ
Partnerstvo a rozvoj podnikania
+357 959 33 606
vb@sp-servicepharma.com
Kancelárska adresa
SP Service Pharma s.r.o
Brectanova 13008/4B, 831 01 Bratislava, Slovak Republic
Kontaktujte nás
Ak máte akékoľvek otázky alebo by ste chceli diskutovať o partnerstve, prosím, môžete kedykoľvek napísať, zavolať nás alebo navštíviť.